anatomi

Erkek beyni ile dişi beyni arasındaki fark nedir?

Birçok insan, kadınların ve erkeklerin temelde farklı bir düşünce tarzına sahip olduğunu savunur. Bir kadın duygularında yaşar, bir adam mantık tarafından yönlendirilir. Kadınlar imgelerde düşünürler, erkekler soyut düşüncede daha doğaldır. Bazen bu farklılıklar sosyokültürel faktörlerden değil, erkek ve kadın beyninin biyolojik farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten böyle farklılıklar var m

Arteriyel venöz kanın ana farkları

Venöz kan kalpte damarlardan akar. Kan dolaşımı için gerekli olan karbon dioksitin vücutta hareket etmesinden sorumludur. Venöz kan ve arter kanı arasındaki ana fark, daha yüksek bir sıcaklığa sahip olması ve daha az vitamin ve eser element içermesidir. Arteriyel kan kılcal damarlarda akar. Bu insan vücud

Bademcikler ve salgı bezleri: Yaygın olan ve fark nedir

"Bademcikler" kelimesi altında, oval biçimli ve farinks içinde yer alan bir çeşit lenfoid toplanması anlamına gelir. Dış ortamdan solunum yoluna girebilecek tüm bu mikroorganizmalar için bir tür bariyer görevi görürler. İkincil işlevi bademciklerin vücudun bağışıklık tepkisine doğrudan dahil olmalarıdır. Şu anda, eşleştirilmiş v