din

Selefi ve Sünniler arasındaki fark nedir?

İslam'ın Müslümanlar için tek din olduğu anlaşılıyor. Fakat Omeyad hanedanlığının zamanından beri (yaklaşık yedinci yüzyılın ortası), İslam dininde siyasi, etnik ve itiraf çelişkileri temelinde farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu, Müslümanlar arasındaki çeşitli eğilimlerin ortaya çıkmasıyla ifade edildi. Asıl çelişki, iktidar aktarma tarzın

Alawites ve Sünniler arasındaki fark nedir?

Suriye'deki mevcut durum Avrupalıların anlaşılmaz ve kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Gerçek şu ki, karşıt tarafların dini görüşleri, İslam'ın çeşitli akımları arasındaki çatışmalar ile karmaşık bir yapıya sahip. Büyük peygamber Muhammed öldüğünde, meyvelerinde devlet büyüdü - Halifelik. Peygamberin en etkili yoldaşlarından bir

Din ve inanç arasındaki fark nedir: özellikler ve farklılıklar

Işık, gölge, yağmur, kar, deprem, sel - eski adam için doğanın bütün bu fenomenleri bir gizemdi. Kökenleri ile ilgili sorularına her yerden cevap alamayan insanlar, yaşam tecrübelerine dayanarak, kendilerini kendileri icat etmişlerdir. Güç varsa, o zaman bir şey onu kontrol eder. Böylece doğaüstü insan bilincine nüfuz etti. İnsanlar, bilinmeyen

Yeni Ahit, Eski Ahit ve İncil'i ayıran nedir?

İncil, insanlığın bilgeliğinin en eski eserlerinden biridir. Hristiyanlar için bu kitap Rab'bin, Kutsal Yazının ve yaşamdaki ana rehberin açığa çıkarılmasıdır. Bu kitabın incelenmesi, hem inanan hem inanmayanların manevi gelişimi için vazgeçilmez bir koşuldur. Bugün, İncil dünyadaki en popüler kitap: 6 milyondan fazla kopya yayınlandı. Hıristiyanlara ek olarak, b

Ruh ve ruh arasındaki fark nedir: karşılaştırma ve farklılıklar

Birçok durumda, “ruh” ve “ruh” eşanlamlı hale gelir, ancak buna rağmen, kavramlar bir kişinin kişiliğinin farklı bileşenleridir. Bu nedenle, farkın ne olduğunu anlamak arzu edilir. "Ruh" ve "ruh" kavramları Ruh, insan vücudunda bulunması gereken maddi olmayan bir varlıktır. Her durumda, ruhun bir

Kilise, tapınak, katedral ve şapelden farkı nedir?

Kilise, tapınak, katedral ve şapel arasındaki farklılıkları anlayın, Hıristiyanlığın doğum günlerinde geri olabilir. İlk hizmetin İsa Mesih'in kendisi tarafından hazırlanan özel bir evde yapıldığına inanılıyor. Cennetteki inanç ve krallık hakkında konuşulan Son Akşam Yemeği'ni tasarlayan oydu. Aynı yerde, Liturgy ilk olar

Ermeni kilisesinin Ortodoks'tan farkı nedir

Okuldan bu yana birçok insan Hristiyanlığın Katoliklik ve Ortodoksluğa ayrılmasını biliyor, çünkü bu tarihin içinde yer alıyor. Ondan, bu kiliseler arasındaki farklılıkların bir kısmını, bölünmeye yol açan ön koşulları ve bu bölünmenin sonuçlarını biliyoruz. Ancak çok az kişi, iki ana akımdan ayrılan çeşitli nedenlerle, diğer birçok Hristiyanlık türünün özelliklerini biliyor. Ortodoks ruhu içinde yakın olan fakat aynı

Agnostik ve ateist: yaygın olan ve fark nedir

Dünyada yaklaşık 200 farklı din türü vardır. Her inancının taraftarları, dünya görüşü ve dünyayı yaratmanın tek gerçek yolunun tanrı olduğuna inanıyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çok sayıda farklı dinler sayesinde, eski zamanlarda, bir inanç veya başka bir gerçeğin yanı sıra, dünyamızın yaratıcısı olarak Tanrı'nın varlığından şüphe eden küstah insanlar ortaya çıktı. İnançlı olmayanlar arasında önde gelen konumlar agno

Katolikler ve Ortodoks arasındaki fark nedir

İsa Mesih'e olan inanç, dini bir dünya görüşünün temeli olan Hıristiyanları bir araya getirip ilham verdi. O olmadan inananlar doğru olanı yapamaz ve dürüst işler yapamazlar. Ortodoksluğun Rusya tarihindeki rolü çok büyük. Hristiyanlık'ta bu eğilimi vurgulayan insanlar, ülkemizin sadece manevi kültürünü geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda Rus halkının yaşam tarzına da katkıda bulundu. Yüzyıllar boyunca Katoliklik insa

Yaşlı İnananlar ve Yaşlı İnananlar: kim ve ne farkı var

Yaşlı İnananlar ve Yaşlı İnananlar - bu kavramların ne sıklıkla karıştığı. Konuşmalar sırasında daha önce akılları karıştı, bugün bile medyada karıştı. Halkının kültürüne saygı duyan her eğitimli kişi, bu iki farklı insan kategorisi arasındaki farkı anlamakla yükümlüdür. Eski inananlar Yaşlı inananlar, eski Hri

Katolikler ve Protestanlar arasındaki farklar ve farklılıklar

İsa'nın doğumundan sonraki 50. yılda, takipçileri ve onlara inananlar bugün hala var olan Ortodoks Hristiyan Kilisesi'ni kurdu. Kurulduğu günden itibaren beş Hıristiyan kilisesi vardı. Ortodoks Kilisesi'nin geleneklerini ve öğretilerini yerine getirmesi sekiz yüzyıl sürdü. Bunun için, her

Sünniler ve Şiiler: Fark nedir ve yaygın olan nedir?

İslam, Hristiyanlık ve Budizm ile birlikte dünyadaki en yaygın dinlerden biridir. Özellikle İslam'ı tanıyan birçok devlet, Avrupa'nın doğusunda ve Afrika'nın kuzeyindedir. Buna rağmen, Müslümanların gerçek bir savaşla sonuçlanan çelişkileri var. İslam dünyasının tamamı birbirine düşman iki gruba ayrıldı: Sünniler ve Şiiler. Onların temel farkı, Sünnileri